VOORSPELLEND VERMOGEN IN DEBITEURENBEHEER

VOORSPELLEND VERMOGEN IN DEBITEURENBEHEER
Hoe vindt u het als wij u met een grote zekerheid kunnen aangeven welke klanten wel en niet gaan betalen? En waar uw grootste risico zit, hoeveel klanten dat zijn en welk volume van vorderingen in euro’s daarmee gemoeid zijn? Of welke klanten u toch wel gaan betalen en die u niet onnodig wilt lastigvallen?


Credit scoring
Quantforce biedt een software oplossing, die de kracht van moderne technologie combineert met diepgaande en jarenlange expertise op het gebied van credit management en credit scoring. Waar de techniek vaak voorbehouden was aan grotere organisaties en bancaire instellingen, is credit scoring nu toegankelijk voor iedere organisatie. Snel, betrouwbaar en betaalbaar. Of u nu consumenten of bedrijven als klant heeft, dat maakt niet uit. Met behulp van uw historische factuurinformatie wordt een voorspellend model op een volledig geautomatiseerde manier ontwikkeld. De uitkomsten zijn direct bruikbaar in uw debiteurenprocessen.


Hoe werkt het?
Uw data wordt automatisch gescoord en dit levert een score op per debiteur. De scores zijn ingedeeld in 7 categorieën, van hoog risico [C1] tot en met laag risico [C7]. Na het opbouwen van de scorecard, zullen we dagelijks her-scoren, zodat u altijd over up to date scores beschikt.

Klanten met hoog risico hebben direct aandacht nodig, klanten met laag risico kunnen wat meer ruimte krijgen. Dit levert voor goede klanten extra vertrouwen op naar u toe als leverancier. Omdat wij klanten al kunnen scoren voordat de factuur is vervallen, bent u in staat om de schade te beperken en klanten sneller van gepaste acties te voorzien. Dit proces verloopt naar keuze of handmatig of geheel automatisch via API.


Wat als u een nieuwe klant heeft?
Nieuwe klanten zijn in de regel niet te scoren omdat er nog geen historie is opgebouwd. Met nieuwe klanten dient u per definitie extra voorzichtig te zijn. U kunt echter wel verrijking geregeld krijgen via externe databronnen. Die externe data vertalen wij weer in onze scores en zo beschikt u altijd over de best mogelijke inschatting.


Welke informatie is voor u beschikbaar?
Zodra er gescoord is, is er naast een score per klant een overzicht beschikbaar van uw portefeuille. In tabelvorm en grafisch.
Hoeveel van uw klanten hebben hoog risico en welk bedrag is daarmee gemoeid? En welke kans is er dat er niet betaald gaat worden.


Wat levert het u op?
- Verbeterde customer value

- Een meer duidelijke relatie met uw afnemer

- Meer grip op uw processen

- Lagere beheerskosten Credit Management

- Onderbouwing voorziening is IFRS9 proof